απαγετω τις αυτην οικαδε

apageto tis auten oikade - jemand soll sie nach hause führen