Γενοιο οιος εσσι

genoio oios essi - werde, wer du bist