Γηρασκω δαιει πολλα διδασκομενος

gerasko daiei polla didaskomenos - ich werde alt und lerne noch vieles