Ει στρατενσεις επι τους Περσας, μεγαλην αρχην καταλυσεις

ei strateuseis epi tous persas, megalēn archēn katalyseis - wenn du gegen die perser in den krieg ziehst, wirst du ein großes reich vernichten