Παντα ρει και ουδεν μενει.

panta rhei kai ouden menei - alles fließt und nichts bleibt