τα δε μοι παθηματα εοντα αχαριτα μαθηματα γεγονε.

TA DE MOI PATHEMATA EONTA AXARITA MATHEMATA GEGONE - meine leiden, so schmerzlich sie auch waren haben mich gelehrt